Państwowy Instytut Robót Ręcznych (PIRR) 1923–1950

Dyrektorzy

Dyrektorzy

Twórcą i pierwszym dyrektorem PIRR był Władysław Przanowski. 

Zaprosił on do współpracy wielu wybitnych pedagogów, nauczycieli, metodyków, ludzi sztuki i rzemiosła. Tworzyli oni grono pedagogiczne, które nadało PIRR bardzo wysoki poziom nauczania i dbało o wychowanie patriotyczne i moralne swoich Słuchaczy. Wielu absolwentów PIRR zapisało piękne karty w historii szkolnictwa i waliki o wolną i niepodległą Polskę w okresie 1939–1945. Wielu z nich zapłaciło cenę najwyższa oddając młode życie: w kampanii wrześniowej, okupacji niemieckiej w Polsce i w Powstaniu Warszawskim. Służba Ojczyźnie i miłość do niej zostały im wpojone przez Instytut i stały się dla nich drogowskazem w dalszym życiu. Chronologicznie kolejnymi dyrektorami Instytutu (i jednocześnie wykładowcami) byli:

Jeżeli ktoś z Oglądających posiada jakieś informacje dotyczące PIRR lub rozpoznałby kogoś na zdjęciach, bardzo proszę o kontakt.