Państwowy Instytut Robót Ręcznych (PIRR) 1923–1950

Kontakt

Serdecznie witam na stronie Wirtualnego Muzeum PIRR (WM PIRR) poświęconej Państwowemu Instytutowi Robót Ręcznych (PIRR), placówce naukowej i dydaktycznej, której działalność w istotny sposób przyczyniła się do rozwoju kultury Polskiej w okresie międzywojnia oraz do uratowania wielu ważnych artefaktów dziedzictwa narodowego, a także idei kulturotwórczych w latach bezpośrednio następujących po II wojnie światowej. 

PIRR działał w latach 1923–1950, tj. od chwili swego powołania, dzięki staraniom dyr. Władysława Przanowskiego, aż do chwili likwidacji Instytutu przez PRL-owskiego ministra oświaty. 

Celem powstania tej strony jest uzupełnienia luk w informacji o PIRR, złożenie HOŁDU TWÓRCY, WYKŁADOWCOM I ABSOLWENTOM PIRR oraz ich uczniom i kontynuatorom a także uświadomienie szerokiemu audytorium ścisłej symbiozy kultury z edukacją. Mimo bezsporności powyższego faktu w okresie rządów PRL, per fas et nefas, robiono wszystko by jak najdalej rozdzielić te dwie siły napędowe narodowej tożsamości. Zdając sobie doskonalę sprawę z kulturotwórczej roli PIRR, władze komunistyczne dążyły do całkowitego zatarcia pamięci o nim i o jego dokonaniach, jak również o ludziach z nim związanych i ich dorobku. Odcięcie bowiem społeczeństwa od zasilających go, życiodajnych sił kultury połączonej z edukacją, zawsze prowadzi do stałego zaprzepaszczenia dorobku i dziedzictwa narodowego, a to z kolei do degradacji i upadku. 

Mimo różnorakiej presji, działań o charakterze przemocy i systematycznych posunięć formalno-prawnych stosowanych przez władze oświatowe PRL, ludzie związani z PIRR przez cały okres rządów komunistycznych w Polsce starali się przechować pamięć o niezwykłym dorobku edukacyjnym i kulturowym Państwowego Instytutu Robót Ręcznych. Mimo różnych form inkryminacji i retorsji jakie wobec nich stosowano nigdy się nie ugięli. Dzięki ich działaniom udało się do dziś zachować wiele artefaktów związanych z PIRR i jego niezwykłą działalnością, stymulującą polska kulturę i polski byt narodowy. Niektóre osoby uczestniczące w tej Odysei znane są z imienia i nazwiska, o wielu jednak nie wiadomo nic lub prawie nic. A to właśnie oni przyczynili się do tego, że żyjemy w Niepodległej Polsce i możemy jawnie korzystać z naszego kulturowego dziedzictwa. Zatem zwyczajna przyzwoitość wymaga, wspólnej troski, aby nie tylko przywrócić PIRR należną mu reputację, ale i też dać świadectwo prawdzie o wszystkich ludziach z nim związanych. Podstawową tego procesu jest odnalezienie i nazwanie wszystkich tych bohaterów, którzy nie bacząc na własne bezpieczeństwo i korzyści przez dziesięciolecia dokładali starań, by ocalić spuściznę PIRR i umieścić ją w Panteonie Narodowej Pamięci. 

Dlatego, jeżeli ktoś z Szanownych Państwa, odwiedzających Wirtualne Muzeum Państwowego Instytutu Robót Ręcznych (WM PIRR) posiada jakiekolwiek informacje dotyczące PIRR lub/ i ewentualnie rozpoznaje kogokolwiek na przedstawionych zdjęciach, bardzo proszę o kontakt mail’owy. Bardzo też proszę Wszystkich Państwa o wypełnienie ankiety zamieszczonej w zakładce Kontakt. Zapraszam też Wszystkich Zainteresowanych do przesyłania pytań, własnych przemyśleń i fotografii bądź scan’ów dokumentów oraz pamiątek związanych tematycznie i merytorycznie z PIRR i jego Kręgiem oraz z ich działaniami artystycznymi, kulturotwórczymi, naukowymi i edukacyjnymi.

Jednocześnie chciałabym poinformować, że w miarę istniejących możliwości nowe dane zostaną jak najszybciej umieszczone na stronie, systematycznie aktualizowane i stopniowo kompletowane. Zatem wszystkie działy Wirtualnego Muzeum Państwowego Instytutu Robót Ręcznych należy traktować jako strony w trakcie rozbudowy, które będą cyklicznie uzupełniane. Strona WM PIRR oprócz oddania hołdu PIRR-owi i PIRR-owcom ma służyć użytkownikom poszukującym informacji o edukacji, kulturze i dziedzictwie narodowym w Polsce.

ZAPRASZAM SERDECZNIE
do
WIRTUALNEGO MUZEUM 
PANSTWOWEGO INSTYTUTU ROBÓT RĘCZNYCH

e-mail: zaborska.wieslawa.pw@gmail.com

Jeżeli ktoś z Oglądających posiada jakieś informacje dotyczące PIRR lub rozpoznałby kogoś na zdjęciach, bardzo proszę o kontakt.