Państwowy Instytut Robót Ręcznych (PIRR) 1923–1950

PIRR