Państwowy Instytut Robót Ręcznych (PIRR) 1923–1950

Ankieta

Czy Pani/Pana zdaniem Wirtualne Muzeum Państwowego Instytutu Robót Ręcznych jest społecznie potrzebne?
Zawartość której z zakładek w Wirtualnym Muzeum Państwowego Instytutu Robót Ręcznych uważa Pani/Pan za najbardziej wartościową?
Czy Pani/Pan jest za poszerzeniem informacji zawartych na stronie Wirtualnego Muzeum Państwowego Instytutu Robót Ręcznych?
Czy posiada Pani/Pan jakieś informacje i/lub materiały o PIRR, które powinny znaleźć się na tej stronie?Jeżeli tak, proszę o kontakt mailowy.
Pani/Pana przedział wiekowy
Płeć

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *