Państwowy Instytut Robót Ręcznych (PIRR) 1923–1950

Absolwenci

Do września 1939 PIRR ukończyło 1 500 osób, a w latach 1945–50 liczba absolwentów wyniosła 362. Absolwenci podejmowali prace jako nauczyciele robót ręcznych i rysunku.

PIRR przedwojenny kierował uwagę na dzieci w starszych klasach szkoły powszechnej oraz na młodzież szkoły średniej; powojenny opracował program nauczania w klasach najniższych.

Działalność artystyczna PIRR to: wystawy prac malarskich, graficznych i fotograficznych, tkackich meblarskich metaloplastyka projektowanie i wykonywanie polichromii wykonywanie dekoracji okolicznościowych i inne prace.

Po ukończeniu rocznego studium pedagogicznego przy UW lub po 2 latach nauczania w szkole absolwenci PIRR byli uprawnieni do zdawania egzaminu na dyplom nauczyciela szkol średnich.

Dorobek naukowy i publikatorski Twórcy PIRR i jego następców jest obszerny. Stanowią go liczne specjalistyczne publikacje, w tym artykuły wydawane w fachowej literaturze, która dochowała się do naszych czasów czasów. Na osiągnięciach Władysława Przanowskiego i PIRR-u oparte zostały cieszące się uznaniem na całym świecie szkoły waldorfskie i montessori. Na przestrzeni całego swojego istnienia PIRR udowodnił, że edukacja stanowi część kultury, a kultura jest częścią edukacji. Ich wzajemna relacja zawiera cale spektrum działań kulturowych i kulturotwórczych. Zależność ta dzięki Twórcy, Wykładowcom i Absolwentom PIRR była całkowicie oczywista dla społeczeństwa międzywojnia. Upadek polskiego szkolnictwa który osiągnął swe apogeum na początku obecnego milenium, a rozpoczął po powstaniu PRL, doprowadził do tego, że z polskiego widnokręgu kulturowego zniknęły elementy stanowiące o polskiej tożsamości narodowej, polskim dziedzictwie kulturowym i polskiej edukacji patriotycznej, których celem jest nie tylko walka o słuszną sprawę i niepodległość, lecz także poświęcenie i wytrwała praca dla dobra Ojczyzny i wszystkich współobywateli. Obecna reforma daje nadzieję na powrót do tego co było najlepsze w naszym systemie edukacyjnym.

PIRR został zlikwidowany przez władze komunistyczne w 1950 roku. Po jego likwidacji Absolwenci uczyli w Studiach Nauczycielskich i Wojewódzkich Ośrodkach Metodycznych, kształcąc kandydatów na nauczycieli. Żadna z wielu prób reaktywacji Państwowego Instytutu Robót Ręcznych nie odniosła skutku.

Biogramy w przygotowaniu.

Jeżeli ktoś z Oglądających posiada jakieś informacje dotyczące PIRR lub rozpoznałby kogoś na zdjęciach, bardzo proszę o kontakt.