Państwowy Instytut Robót Ręcznych (PIRR) 1923–1950

Zygmunt Andrzejewski

Rada Pedagogiczna PIRR w roku szkolnym 1924/25. Na zdjęciu od lewej: Ignacy Huber, Wincenty Czerwiński, Zygmunt Andrzejewski, dyr. Władysław Przanowski, Feliks Wojnarowicz, Maria Librachowa, Marian Wojnarowicz, Walenty Czyżycki

Jeżeli ktoś z Oglądających posiada jakieś informacje dotyczące PIRR lub rozpoznałby kogoś na zdjęciach, bardzo proszę o kontakt.