Państwowy Instytut Robót Ręcznych (PIRR) 1923–1950

Sentencje

Poniższe cytaty pochodzą z pism Władysława Przanowskiego, twórcy i pierwszego dyrektora Państwowego Instytutu Robót Ręcznych

„Nauczyciel robot ręcznych  powinien być w jednej osobie rzemieślnikiem artystą i pedagogiem”

„Jednym z zadań robót  ręcznych jest rozwijanie wśród młodzieży kultury estetycznej”. 

„Całe urządzenie pracowni musi służyć rozbudzaniu potrzeb estetycznych młodzieży przez odpowiednie, gustowne przyozdabianie ścian ładnymi wyrobami uczniów i  miejscowej ludności, wycinkami, ramkami, półeczkami z ceramiką itp.”.  

„[…] rozbudzając w młodzieży wstręt do brudu, a kult dla czystości, dajemy jej jedną z najważniejszych podstaw wychowania, nie tylko estetycznego”.

„Nikt już w to nie wątpi, ze najtrwalszą własnością ucznia staje się nie to, co on zobaczy lub usłyszy, ale to, do czego dojdzie własną pracą”

Jeżeli ktoś z Oglądających posiada jakieś informacje dotyczące PIRR lub rozpoznałby kogoś na zdjęciach, bardzo proszę o kontakt.